UA-57546460-1

Een natte en kille novemberdag

By 16 november 2017 Blogs No Comments

douven sessie1 (6)

De respondenten soppen in hun schoenen terwijl ze over het drassige land van Fred Douven lopen. Ik schaam me dood. Ik had ze moeten voorbereiden op de barre omstandigheden. Laarzen of in ieder geval oude schoenen waren op hun plaats geweest. Wat we daar deden? Vertel ik je.

Fred Douven teelt blauwe bessen op zijn bedrijf B-berry in het Noord-Limburgse Melderslo. Dat gebeurt in de volle grond. Dat zie je op de foto; struiken, gewoon met hun wortels in de grond. Vollegrondsteelt heeft zo zijn nadelen, denk aan de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond en oppervlaktewater.

Europese regelgeving voor de waterkwaliteit was voor Wageningen UR aanleiding om te onderzoeken of het ook anders kan; los van de ondergrond. Bijvoorbeeld in goten, potten of in bakken op water. Deze alternatieve systemen bieden ook andere voordelen zoals betere arbeidsomstandigheden, energiebesparing en hogere productkwaliteit.

Potten

Bij B-berry wordt naast de teelt in vollegrond, ook geëxperimenteerd met teelt los van de ondergrond, in potten die niet in verbinding staan met de bodem. Dit bood de mogelijkheid om na te gaan hoe mensen als recreant, omwonende en consument (van blauwe bessen) aankijken tegen de nieuwe teeltwijze, en aan welk systeem zij de voorkeur geven.

Eerder consumentenonderzoek, ook door mij uitgevoerd maar dan in een lekker warme interviewruimte, liet namelijk zien dat er nog al wat mensen zijn die negatief oordelen over het aanzicht van de nieuwe systemen. Zij baseerden zich daarbij op beeld- en filmmateriaal over de systemen. Kwalificaties als ‘steriel’, ‘onnatuurlijk’ en ‘industrieel’ waren toen niet van de lucht. Doel van het vervolgonderzoek was om te achterhalen wat er moet veranderen aan de systemen om de beoordeling positiever te krijgen.

Het grote verschil was dat we het onderzoek nu op locatie deden. Bij twee telers om precies te zijn. Het andere systeem dat we hebben bezocht, het weer was toen ook bagger, draaide om sla die in bakken op water wordt geteeld.

Positiever

Wat vooral opviel was dat het oordeel over het aanzicht van de systemen dit keer veel positiever was! ‘Hoezo industrieel? Gewoon netjes, verzorgd en goed georganiseerd’. Dat soort teksten. Het maakte dat ik me, voor de zoveelste realiseerde, hoe belangrijk het is op welke manier je als onderzoeker kwesties voorlegt aan respondenten. Bovendien leidde ik eruit af dat het echt een goed idee is om burgers de gelegenheid te bieden om op agrarische bedrijven een kijkje te nemen. Waren al die natte voeten toch ergens goed voor geweest :).

Meer weten over het onderzoek? Of over teelt los van de ondergrond (in deze video wordt onder andere blauwe bessenteler Fred Douven aan het woord gelaten)?

16 november 2017

Leave a Reply