UA-57546460-1

Wat willen consumenten weten over groente en fruit?

By 10 januari 2018 Blogs No Comments

ilse3

Een paar weken geleden was ik op het AgriFoodTechPlatform congres in Den Bosch. Daar werd vooral gesproken over technologische innovaties in de agri- en foodsector. Maar regelmatig ging het ook over consumenten. En dan vooral over hun behoefte aan informatie over voeding. Ik herkende lang niet alles wat hierover werd gezegd. Daarover gaat deze blog.

Wat ik bijvoorbeeld niet herken is dat veel consumenten precies willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Ik baseer me hierbij onder andere op de consumentenonderzoeken die ik heb gedaan rond de zogenaamde Veggipedia-app.

De Veggipedia-app is ontwikkeld door de groente- en fruitsector. De versie van de app die in december 2013 op de markt kwam draaide vooral om de mogelijkheid om groente- en fruitartikelen in de winkel te scannen. Via deze weg kreeg de gebruiker informatie over de teler of handelaar achter een artikel. Daarnaast bevatte de app productinformatie, denk aan tips voor het bewaren en schoonmaken van groente en fruit, en recepten met groente en fruit.

Groepsinterviews

Tot twee keer toe hebben we de Veggipedia-app voorgelegd aan consumenten. We lieten de mensen eerst kennis maken met de app op basis van een huiswerkopdracht. Vervolgens vroegen we ze tijdens een drie uur durend groepsinterview naar hun ervaringen; wat vinden ze interessant, wat niet, zullen ze de app zullen blijven gebruiken, waarom wel/niet, etc.

Bij de samenstelling van de steekproeven is telkens gelet op spreiding op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, wel-geen kinderen, arbeidssituatie, woonomgeving en groente- en fruitconsumptie. De interviews vonden plaats in Den Bosch, Amersfoort en Amsterdam.

Eenduidig

De resultaten waren zeer eenduidig; er was zeer weinig belangstelling voor de informatie over de teler, laat staan de handelaar. Want: “Het maakt voor de smaak niets uit” en: “Bij een appel vraag ik me niet af waar ie heeft gehangen, bij dierlijke producten vraag ik me dat meer af.” We weten echter uit ander onderzoek dat bij dierlijke producten menig consument liever niet herinnerd wordt aan het (lot van het) dier achter het zo geliefde stukje vlees. Ik stipte dit al aan in mijn blog Kijken bij de veehouder. Hoe doen burgers dat het liefst?

De informatie over teler en handelaar gaf mensen bovendien het gevoel van een reclamespot waar ze niet op zaten te wachten. “Dit deel van de app doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de andere content.”

Recepten

Er was veel meer belangstelling voor recepten: “Want elke dag weer die vraag: wat eten we vanavond? Pfffffft…” Ook de informatie over groente- en fruitproducten scoorde goed, vooral de aankooptips en de informatie over houdbaarheid en schoonmaken: “Ik weet nu bijvoorbeeld dat aardbeien te bewaren zijn in de diepvries. Kijk daar heb je wat aan. Ik wist dat niet.” Daarnaast waren mensen om verschillende redenen geïnteresseerd in informatie over de voedingswaarde van producten: “Vanwege mijn fanatieke sporten kijk ik onder andere naar koolhydraten.”

Wel gaven veel mensen aan dat ze het moeilijk vonden om de informatie over voedingswaarden te interpreteren: “Je moet mensen meer informatie geven dan dat honderd gram bamboescheuten drie milligram magnesium bevat. Je zou hier in ieder geval de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid magnesium bij moeten vermelden. Dan kun je iets met deze informatie.”

Naar aanleiding van mijn consumentenonderzoeken heeft de opdrachtgever de Veggipedia-app aangepast. In plaats van de mogelijkheid om artikelen te scannen op herkomst, staan nu de productinformatie en recepten centraal. Bovendien heb ik vervolgonderzoek gedaan naar de wijze waarop mensen precies geïnformeerd willen worden over de voedingswaarden van groente en fruit. Je raadt het al; daarover meer in een volgende blog!

10 januari 2018

Leave a Reply